SNG

Svenska Nationalkommittén för Geofysik

SNG

Svenska Nationalkommittén för Geofysik, SNG, har bildats genom sammanslagning av Svenska Nationalkommittén för Geodesi och Geofysik, SNGG, och Svenska Nationalkommittén för Oceanografi, och rĺder, liksom dess föregĺngare, under Klass V av Kungliga Vetenskapsakademien. SNG är ansluten till ”International Union for Geodesy and Geophysics, IUGG” samt till ”Scientific Committee on Oceanic Research, SCOR”.

SNG | Uppgift | Ledamöter | Internationella relationer | Länkar | Dokument | In English

Svenska Geofysiska Föreningen Gamla webbsidor