SNG

Svenska Nationalkommittén för Geofysik

SNG

Svenska Nationalkommittén för Geofysik, SNG, har bildats genom sammanslagning av Svenska Nationalkommittén för Geodesi och Geofysik, SNGG, och Svenska Nationalkommittén för Oceanografi, och rĺder, liksom dess föregĺngare, under Klass V av Kungliga Vetenskapsakademien. SNG är ansluten till ”International Union for Geodesy and Geophysics, IUGG” samt till ”Scientific Committee on Oceanic Research, SCOR”.


Rossbypriset 2020

Svenska nationalkommittén för geofysik har tilldelat professor Dorthe Dahl-Jensen, Köpenhamns universitet, 2020 års Rossbypris.

Motiveringen lyder: "Dahl-Jensen tilldelas priset för sina betydande insatser i anslutning till de iskärnborrningar som har utförts på främst Grönland där hon utvecklat nya metoder både för flödesmodellering och för att dechiffrera och åldersbestämma klimatsignaler i en inlandsis. Dorthe Dahl-Jensen har genom sitt ledarskap utvecklat det internationella iskärnborrningsprogrammet och hon är en lysande företrädare för nordisk geofysisk forskning på högsta internationella nivå."

Prisutdelningen planeras till hösten 2021 och beror på hur covid-19 situationen utvecklar sig.


Information om Carl-Gustaf Rossby, och tidigare pristagare, finns här.

SNG | Uppgift | Ledamöter | Internationella relationer | Länkar | Dokument | In English

Svenska Geofysiska Föreningen Gamla webbsidor