SNG

Svenska Nationalkommittén för Geofysik

SNG

Svenska Nationalkommittén för Geofysik, SNG, har bildats genom sammanslagning av Svenska Nationalkommittén för Geodesi och Geofysik, SNGG, och Svenska Nationalkommittén för Oceanografi, och rĺder, liksom dess föregĺngare, under Klass V av Kungliga Vetenskapsakademien. SNG är ansluten till ”International Union for Geodesy and Geophysics, IUGG” samt till ”Scientific Committee on Oceanic Research, SCOR”.


Rossbypriset 2017

Svenska Nationalkommittán för Geofysik har tilldelat professor Kevin Bishop, Sveriges lantbruksuniversitet, 2017 års Rossbypris. Prisutdelningen kommer att ske under ett seminarium som startar klockan 9:00 den 8 november på Kungliga Vetenskapsakademin, och är öppet för alla intresserade.


Information om Carl-Gustaf Rossby, och tidigare pristagare, finns här.

SNG | Uppgift | Ledamöter | Internationella relationer | Länkar | Dokument | In English

Svenska Geofysiska Föreningen Gamla webbsidor